The Lost Book of Abraham
Investigaing A Remarkable Mormon Claim


Ang premyadong dokumentaryong pelikulang ito ay nag-iimbestiga ng kuwento sa likod ng tomo ng isang aklat ng Mormon na ang tawag ay Aklat ni Abraham. Ang kuwento ay patungkol sa isang tagapagtatag ng Mormon na si Joseph Smith kung saan ay isinalin niya ito galing sa isang napakatandang rolyo ng kasulatang Ehipto na kaniya namang binili noong 1835 sa isang negosyanteng nagbebenta ng mga gamit ng sinaunang panahong. Ang Nawalang Aklat ni Abraham ay bumisita sa mga prominenteng mag-aaral ng Ehipto at iba pang mga dalubhasa Mormon at hindi Mormon upang malaman ang katotohanan sa likod ng kabighabighaning kabanatang ito sa kasaysayan ng Mormon.

 

Iba pang mga impormasyon sa Aklat ni Abraham sa Ingles